Sådan virker varmepumper

Mand der tænder for varmepumpe

En varmepumpe er et anlæg, der benytter sig af varmen i jorden eller i luften til at generer varme og via et kølemiddel og en kompressor er det muligt at omsætte varmen og bruge det til at opvarme en bygning. Anlægget virker som et omvendt køleskab, der udskiller varme og beholder kulden inden i køleskabet. Et varmepumpeanlæg gør det modsatte, beholder varmen og leder den ud i huset og udskiller kulden. Toshiba Varmepumper fungerer på den måde.

Hvad består en varmepumpe af?

Grundlæggende består Toshiba varmepumper af 4 dele,

  • En fordamper der skal optage varmen
  • En kondensator der er til for at afgive varmen
  • En kompressor, der er bygget til at hæve temperaturen
  • En termoventil, der skal regulere mængden af kølemidler

Hvordan virker Toshiba varmepumper så?

I fordamperen optager varmepumpen energi fra jorden eller luften alt afhængig af hvilken type varmepumpe der er valgt. Energien får derefter kølemidlet til at koge og efterfølgende fordampe. Dampen, som der er afgivet, presses hermed sammen inde i kompressoren, trykket hæves og temperaturen stiger. Næste skridt i processen er at kølemidlet afgiver sin varme i kondensatoren, hvorefter kølemidlet afkøles igen og bliver til væske. Væsken løber derefter igennem termoventilen og retur til fordamperen og hele processen starter forfra.

Varmen som opvarmer huset, sker i kondensatoren, når varmen for kølemidlet overføres til boligen i den valgte varmepumpe. Enten et vandbåret centralvarmeanlæg eller via en blæser, der blæser luftvarme rundt i boligen.

De 3 forskellige former for varmepumper

Der er grundlæggende 3 forskellige former for Toshiba varmepumper. Væske til vand, luft til vand og luft til luft.

  • Væske til vand (jordanlæg)

Her udnytter anlægget den varme, der er i jorden, ved at der er lagt slanger ud i jorden og via væske, bliver varmen sendt ind i bygningen og sendt ud i de forskellige rum på nøjagtig samme måde som med et traditionelt oliefyr. Denne type varmepumpeanlæg kræver en stor have med mindre, det er muligt at grave slangerne lodret ned i jorden. Denne form for at anlæg er den mest effektive og også dyreste.

  • Luft til vand anlæg

Fungere i princippet som væske til vand anlægget, men i stedet for at benytte sig af jorden som varmekilde, bruges luften. Metoden er ikke helt så effektiv, som et jordanlæg, men omvendt er anskaffelsesprisen mindre og det kræver ikke, at der skal graves slanger ned i hele haven.

  • Luft til luft anlæg

Den langt billigste og mindst effektive varmepumpeanlæg. Anlægget er ideelt til sommerhuse og kolonihavehuse og kan også benyttes som aircondition.

Fordele ved en varmepumpe

En varmepumpe er en effektiv og billig varmekilde, sammenlignet med et olie- eller gasfyr. En varmepumpe producere i gennemsmit 3 kW for hver kW den bruger. Til sammenligning bruger og producerer et olie- eller gasfyr 1 kW for hver 1 kW. Det gør en varmepumpe billig, samtidig med at den er miljøvenlig.

Et andet plus ved en varmepumpe er at ud over et årligt tjek, hvor der skal skiftes et filter, er der ingen vedligeholdelse og der er ingen farer for at løbe tør for varme.

Andet spændende til dig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *